HUẤN LUYỆN VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

HUẤN LUYỆN VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Hình ghi lại thầy Tấn Dũng đang tập huấn tại nhà máy.

 

 Hình ảnh ghi lại Cán bộ viên chức nhà máy tham gia tập huấn  

 

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0