Hệ thống lạnh đông tiếp xúc DL-4

Hệ thống lạnh đông DL-4 là hệ thống lạnh đông tiếp xúc, dùng để lạnh đông các loại sản phẩm thủy hải sản, thịt gia súc & gia cầm, hoặc lạnh đông các sản phẩm trước khi đưa vào sấy thăng hoa. Do nhiệt độ âm sâu nên quá trình lạnh đông xảy ra nhanh đảm bảo được chất lượng thực phẩm sau lạnh đông.

1) Các thông số kỹ thuật:

+) Hệ thống lạnh sử dụng máy nén hai cấp, giải nhiệt bằng nước.

+) Nhiệt độ môi trường lạnh đông duy trì dưới -50oC.

+) Năng suất máy khoảng 500kg sản phẩm/mẻ.

+) Thời gian lạnh đông khoảng: (2.5 - 4.5)h.

2) Đơn vị sử dụng: Công ty chế biến Thực phẩm Thuận Phát, Hàm Tân, Bình Thuận.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0