Những nguyên nhân dẫn đến sản phẩm sấy thăng hoa không đạt chất lượng

  • Áp suất môi trường sấy không đạt yêu cầu, lớn hơn 4,58mmHg ở áp suất này nước đã đóng băng bên trong sản phẩm không thể thăng hoa nước đá trạng thái rắn trực tiếp sang trạng thái hơi. Vì thế, lúc này sản phẩm chỉ sấy chân không nhiệt độ thấp, sản phẩm sau khi sấy bị co rút, không giữ được cấu trúc sản phẩm, khả năng hoàn nguyên kém, chất lượng sản phẩm giảm.
  • Nhiệt độ sản phẩm trong quá trình cấp đông chưa đạt yêu cầu, thời gian cấp đông rút ngắn dẫn đến nước trong sản phẩm chỉ đóng băng 1 phần, phần còn lại chưa đóng băng. Do đó, khi thực hiện giai đoạn sấy thăng hoa, phần đóng băng sẽ thăng hoa, còn phần chưa đóng băng chỉ sấy chân không nhiệt độ thấp và áp suất thấp, vì thế sản phẩm sau khi sấy cũng bị co rút, không giữ được cấu trúc như ban đầu của sản phẩm, khả năng hoàn nguyên kém, chất lượng sản phẩm giảm.
  • Nhiệt độ môi trường sấy ở giai đoạn sấy thăng hoa cao, tuy nó làm quá trình thăng hoa xảy ra mảnh liệt nhưng nó sẽ làm tan chảy nước đóng băng, làm cho nước đóng băng trong sản phẩm thăng hoa không kịp sẽ tan chảy chuyển sang thể lỏng, lúc này phá vỡ hệ thăng hoa, đưa sản phẩm vào điều kiện sấy chân không nhiệt thấp. Kết quả, sản phẩm sau khi sấy bị co rút, không giữ được cấu trúc ban đầu của sản phẩm, khả năng hoàn nguyên kém, chất lượng sản phẩm giảm.
Những nguyên nhân dẫn đến sản phẩm sấy thăng hoa không đạt chất lượng

Hình ảnh thầy PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng đang vận hành máy sấy thăng hoa DS-12

  • Yếu tố vật liệu hay tính chất của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau khi sấy, một số loại vật liệu khi lớp nước đá bề mặt của sản phẩm thăng hoa trước và khô, sẽ biến tính tạo ra một lớp bề mặt khô cứng, hoặc lớp màng ngăn cản sự thăng hoa nước đá của các lớp bên trong, khi đó thời gian sấy kéo dài thấm chí rất dài, tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng độ ẩm của sản phẩm không đạt yêu cầu.
  • Bề dày của sản phẩm sấy cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm sau khi sấy, một số sản phẩm nếu bề dày quá lớn thì thời gian sấy kéo dài, trong thời gian dài như vậy khó duy trì nhiệt độ của sản phẩm ổn định, nhiệt độ sản phẩm tăng dần, khi nhiệt độ sản phẩm lớn hơn 0oC thì các lớp nước đá bên trong sản phẩm thăng hoa không kịp chúng sẽ tan chảy và đưa sản phẩm vào điều kiện sấy chân không nhiệt thấp. Do vậy, sản phẩm sau khi sấy sẽ bị co rút, không giữ được cấu trúc ban đầu của sản phẩm, khả năng hoàn nguyên kém, chất lượng sản phẩm giảm.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0