HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-5

Hệ thống sấy thăng hoa DS-5: được chế tạo nhằm mục đích cho việc sấy rau gia vị cung cấp cho các nhà máy sản xuất mì ăn liền, năm 2009 - 2010 nhóm nghiên cứu của tác giả đã chế tạo thành công hệ thống sấy thăng hoa DS-5. 

1) Các thông số kỹ thuật của máy DS-5:
+) Năng suất từ 15 đến 20kg/mẻ; 1 mẻ = (12-24)h tùy theo sản phẩm.
+) Nhiệt độ lạnh đông: -45oC đến -30oC
+) Nhiệt độ ngưng ẩm: -40oC
+) Áp suất có thể hạ xuống mức: 0.005mmHg

+) Giá thành chỉ bằng 1/10 đến 1/6 so với máy ngoại nhập cùng năng suất.

+) Thời gian bảo hành 1 năm

2) Đơn vị sử dụng: Máy sấy thăng hoa DS-5 được chuyển giao cho Công ty TNHH chế biến rau quả, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hệ thống sấy thăng hoa DS-4

Từ những thành công chế tạo máy sấy thăng hoa DS-3 tác giả cố gắng tìm kiếm, hợp tác với doanh nghiệp để trển khai công nghệ sấy thăng hoa tại Việt Nam. Năm 2008 - 2009 nhóm nghiên cứu của tác giả đã chế tạo thành công hệ thống sấy thăng hoa DS-4, đây là phiên bản thứ 4 dùng để sấy các loại thực phẩm cao cấp để xuất khẩu. 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-1 VÀ DS-2

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-1 là phiên bản đầu tiên do tác giả Nguyễn Tấn Dũng nghiên cứu chế tạo thành công vào 1999 - 2001, với mục đích phục vụ cho các thực nghiệm nghiên cứu về quá trình, về thiết bị và cả về công nghệ sấy thăng hoa. Hiện nay, phiên bản này đã qua 8 năm sử dụng hư hỏng nặng và không có khả năng phục hồi.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-2 là phiên bản thứ hai do nhóm nghiên cứu của tác giả Nguyễn Tấn Dũng & Trần Đức Ba chế tạo thành công vào năm 2002-2004. Phiên bản này đã khắc phục tất cả những nhược điểm đã tồn tại trong phiên bản máy sấy thăng hoa DS-1, nhóm nghiên cứu đã cải tiến và chế tạo thành công máy DS-2 với nhiều tính năng vượt trội hơn máy DS-1. Chẳng hạn, áp suất hạ xuống thấp hơn, nhiệt độ làm lạnh ở giai đoạn cấp đông cũng thấp hơn, nhiệt độ ngưng ẩm tại thiết bị hóa đá cũng thấp hơn.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-3

Hệ thống sấy thăng hoa DS-3 do nhóm nghiên cứu đứng đầu là Thầy Nguyễn Tấn Dũng chế tạo thành công vào năm 2006-2008, khắc phục tất cả những nhược điểm đã tồn tại trong phiên bản máy sấy thăng hoa DS-2, nhóm nghiên cứu đã cải tiến và chế tạo thành công máy DS-3. Hiện nay máy sấy thăng hoa DS-3 được đưa vào sử dụng ở xưởng CNTP-3 bộ môn CNTP trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, ứng dụng để nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0