Thông số kỹ thuật của một sản phẩm sấy thăng

Các thông số kỹ thuật này đã được nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài và đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Hy vọng nó là nguồn tại liệu tham khảo để các nhà nghiên cứu tìm kiếm chế độ công nghệ sấy tối ưu.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0